[Konkurrencer] - [Afstemning] - [Regler] - [Tidligere konkurrencer]Regler:

1. Alle kan deltage i konkurrencen.

2. Kun ét billede pr. deltager.

3. Konkurrencen er for individuelle artister. Dvs. to eller flere personer må ikke arbejde på det samme konkurrencebillede.

4. Billedet skal laves i et 3D-program. Diverse plugins må benyttes. Efterbehandlingsprogrammer såsom Photoshop må også benyttes.

5. Billedet skal laves ud fra det tema, der er givet for den pågældende konkurrence. Dvs. det skal være tydeligt at billedet er lavet ud fra temaet.

6. Alle objekter skal modelleres af deltageren selv. Textures/material behøver ikke at være selvlavet.

7. Billedet skal sendes til 3DMaxer.dk inden deadline. Billeder der modtages efter dette tidspunkt bliver afvist.

8. Billedet, dele af billedet eller objekterne i scenen må ikke vises på internettet før efter konkurrencen og afstemningens udløb.

9. Anvendes der baggrundsbillede i scenen skal det skrives som kommentar til billedet. Fx himmel, skyer og bjerge som baggrundsbillede.

10. Slettet

11. Der skal indsendes 2 billeder - selve konkurrencebilledet samt et billede der er ens med konkurrencebilledet bare renderet som wireframe. Det er kun selve konkurrencebilledet der bliver offentliggjort på nettet. Et wireframe billede kan renderes ved, at vælge Force Wireframe i render-menuen.

12. Billederne må max fylde 250 kb. hver

13. Billedet skal sendes i .jpg format til [email protected] sammen med en .txt, .doc eller lignende - indeholdende følgende information:

Fulde navn:
Navn i 3dmaxer.dk´s forum:
E-mail:
Titel på billede:
Programmer benyttet:
Evt. en kommentar til billedet:

14. Husk at indsende billedet i god tid inden deadline, så du evt. kan nå at rette i billedet, hvis det bliver afvist.

15. Vinderen vil blive fundet ved afstemning her på 3DMaxer.dk

16. Præmier bliver kun sendt til adresser i Danmark. Præmier kan ikke byttes til andet. 3DMaxer.dk kan på ingen måde drages til ansvar, såfremt præmier ikke når frem til vinderne - heller ikke hvis præmiesponsoren springer fra.

17. Er deltagerantallet under 10, kan der forekomme en udskydelse af deadlinen.

Opfyldes ovenstående krav ikke bliver billedet diskvalificeret.


Har du spørgsmål angående regelsættet eller konkurrencen, så send dit spørgsmål til: [email protected]
© 2000-2008 3DMaxer.dk | [email protected]