Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Blandet
 Jobannoncer (lønnet)
 Sådan forholder man sig til et lønnet jobopslag...
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author  Topic Next Topic  

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 28/03/2006 :  22:28:04  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
... et ord : Professionelt.

Hvordan det? Jo - for det første læser man beskrivelsen, og vurderer om man kan, vil, har tid og om lønnen er rigtig.

1. Hvis man ikke kan, skal man ikke fylde tråden op med "Øv hvor ærgeligt - jeg tror ikke jeg er god nok" eller "Øv - jeg arbejder kun med program X ikke program Y". Hvis der er stillet nogle kriterier op, er det de kriterier der er gældende for jobbet.

2. Hvis man ikke vil, behøver man slet ikke at besvare tråden.

3. Hvis man ikke har tid, behøver man ikke besvare tråden - men man kan i en mail til jobudbyder lige gøre opmærksom på sig selv og sine services. Men ikke på forummet - og ikke i jobopslaget. Jobudbyder kan ikke bruge det til ret meget, at du ikke har tid til at tage opgaven.

4. Hvis lønnen ikke er rigtig, kan man nævne sin egen pris, stillet op imod f.eks. kompetencer og erfaring. Så kan jobudbyder vurdere om det er værd at investere lidt ekstra i. Men som hovedregel gælder det, at der er sat et budget fra jobudbyders side. Hvis man stadig mener det er for lidt, ryger man ind under punkt 2.


Vi skælder af og til folk ud, der tror de skal have lavet Quake 5 for 300,- og en softice. Men der er forskel på folk. Der er rent faktisk folk der ikke kender prisniveauet i den grafiske branche. Så det er ok at gøre opmærksom på dette - uden at flame. Bål og brand kan man gemme til folk der ingen moral og etik besidder - og som prøver at tage røven på ærlige mennesker. Det er vigtigt at skelne.

En besvarelse på et jobopslag i forummet bør ikke indeholde andet end "Jeg er interesseret, jeg har kontaktet dig via *indsæt kommunikationsform her*".
Hvis man ikke mener opgaven er udførligt beskrevet, eller at der mangler anden vital information, kan man lufte dette.
Lad være med at opfordre jobudbyder til at kontakte dig. Jobudbyder har leveret kontaktoplysninger - DU kontakter DEM, hvis opgaven har interesse.

Brug fornuften. Jo mere modent og professionelt et jobopslag bliver behandlet, jo større sandsynlighed er der for, at vi får flere af den gode slags.
Har man spørgsmål som falder lidt udenfor, kan man stile dem til jobydbyder i en mail (det kunne jo være man ikke mener man kan løse opgaven, men gerne vil høre om de kan bruge en praktikant).

- og tænk jer om når i er i konkurrence med/mod hinanden om en opgave. Man nedgør ikke andre for at fremhæve sig selv. Vi skal kunne holde hinanden ud her på forummet, selvom jobbet gik til anden side. Hvis man er bedre, ses det også tydeligt på de resultater man fremlægger, og på det portfolio man profilerer sig på, så der er ingen grund til (eller undskyldning for) at tale dårligt om andre.
Når opgaven er besat, kan den oprindelige poster lukke tråden - eller sige det til en moderator - eller personen der har fået opgaven kan gøre opmærksom på det i tråden - og så vil en moderator lukke den.

Går jobbet af den ene eller anden årsag i vasken, kan det genpostes i et nyt indlæg.

Jeg vil også opfordre jer til at være ærlige og hjælpsomme - og ikke grådige. Slå ikke større brød op end i kan bage. Hvis een mand sidder med fire opgaver som han sjusker sig igennem, kaster det dårligt lys på hele communitiet.

Nyttig Læsning :
Top 10 lies told to naive artists and designers

Omkring aflønning af et freelancejob
Der er flere forskellige måder at blive aflønnet på. Hvilken er den rigtigt for dig? Hvilke fordele og ulemper er der?

1. Eget momsregistreret firma.
Det giver sig selv - du sender en regning, opdaterer regnskabsbøgerne og betaler skatten.
Dette er nok det mest almindelige - men der er mange freelancere der ikke har firma - og det kan i mange tilfælde heller ikke betale sig.
Der er mere administrativt arbejde, men til gengæld har du en momsfordel. Du kan kun opretholde supplerende dagpenge i 52 uger så vidt jeg ved. Derefter er det slut. Med andre ord - din virksomhed skal kunne forsørge dig 100% i løbet af et år.
Er du nystartet freelancer, er dette nok ikke løsningen for dig.
(Der kan være andre faktorer - men jeg er ikke selv momsregistreret, så jeg hører gerne fra en anden her).

2. Aflønning gennem virksomhedens lønsystem.
De fleste virksomheder med 3-4 eller flere medarbejdere, har et lønsystem - eller er tilmeldt f.eks. Dataløn.
Dette er en klar fordel for den nystartede freelancer - eller for freelanceren på dagpenge, da du ikke har den samme 52 ugers grænse som hvis du er momsregistreret, men blot bliver modregnet. Det er en lille ekstra anstrengelse for firmaet der hyrer dig, men man skal jo kun oprettes een gang. Du bruger dit personfradrag på dagsbasis både til opgaven og til dagpengene.
Dog bliver du modregnet efter en af a-kassen bestemt sats som jeg mener ligger på omkring 170,-/timen. Hvilket svarer til en månedsløn på omkring 25.000.
Altså - du kan godt opgive i kontrakten (og den + lønseddel skal a-kassen have kopi af for hvert job - og i nogle tilfælde også en frigørelsesattest) at jobbet er til 10.000 á 400 timer - men a-kassen regner det om til 10.000 á 170 kroner.
Og det er faktisk slet ikke tosset. For hvis du gerne vil sikre dig at kunne bibeholde dine dagpenge som sikkerhedsnet (og dem har du jo i 4 år) skal du i løbet af 3 år op til dagpengeperiodens udløb kunne dokumentere 972 timers ustøttet arbejde (altså ikke jobtræning og andet tilskudsberettiget stads).
Med andre ord - istedet for at der går 25 timer før du får dagpenge igen, går der ca. 59 timer. Men det er så også 59 timer ud af de 972 timer du skal have, istedet for kun 25.

Hvis du er på bistandshjælp, vil du ligeledes blive modregnet. (Hvorledes ved jeg ikke, så her hører jeg gerne fra en anden).

Reglerne omkring freelance er lidt mere bøvlede generelt - man skal lige vide et par ting eller tre.
Eksempelvis skal du kunne dokumentere 120 timers arbejde i fem uger (svarende til deltid) for at kunne undgå tvungen aktivering. Og det skal være fremad - ikke bagud. Altså det skal være en opgave du er på vej til, og ikke eb opgave du har udført.
Men til gengæld er man efter et år på a-kasse berettiget til en masse kurser - og det er ikke skidt, hvis man kan finde det rigtige.

3. Fast job - freelance ved siden af.
Her vil den fornuftige løsning nok være at kører på Bi-kortet - altså B-skat. Husk i så fald selv, at indbetale til skattefar, eller du risikere et kæmpe smæk.

4. Projektansættelse.
Man kan også blive ansat på projektbasis hvis freelancer
opgaven er af den lange sort, jeg havde selv valget på et tidspunkt
om at starte op selvstændig eller blive ansat for en kortere
periode. Told & skat er meget hjælpsomme når det gælder information
og efter 2 timers samtale med dem kom vi frem til at jeg skulle
foreslå projektansættelse hos bedriften istedet for at starte som
selvstændig. Bedrifterne får også meget ud af dette da det tit
betyr at man arbejder i selve bedriften og er tæt på opgaven og
miljøet der afspejler opgaven.

Projektansættelse frigør firmaet for forpligtelse til at ansætte
freelanceren og man kan give slip på medarbejderen uden bøvl
eller risiko med systemet bagefter. Man kan vissnok blive
ansat max 2 gange i samme firma i løbet før man er nødt til at
overgå til fast ansættelse. Desuden gælder der specielle regler
for feriepenge når man er på projektansættelse, f.eks er man
ikke automatisk berettiget feriepenge da disse kan være en del
af lønnen.

Projektansættelse giver den fordel for freelanceren at være med
i lønmodtagernes garantifond, dvs. hvis firmaet pludselig går
under lige i ens projektperiode - vil lønmodtagernes garantifond
udbetale løn. Plus man slipper for at regne moms & skat selv og
får løn udbetalt på alm. vilkår. Desuden optjener man timer der
er gyldige mht. dagpenge hvis man ikke er ansat med støtte fra
det offentlige. Disse skal ikke omregnes til timer, så du er
dækket ind for hver dag du arbejder.

Vær også klar over at projektansættelse i bedriften også betyder
at du er ansat på stort set alm. lønvilkår og bedriften kan således
forlange at du arbejder for alle timer selv om du arbejder på
akkord og bliver for tidlig færdig med opgaven, du kan også komme
til at arbejde med ting der ikke er relevant for opgaven og skal
være "mentalt" indstillet til dette.

NDA - Non Disclosure Agreement

Som freelancer bliver man tit mødt med en NDA der skal undertegnes.
Disse kan tit virke overvældende, specielt hvis man er helt ny
i branchen og ikke helt kan forstå hvorfor der kan komme en bøde
på op til 1 million kroner hvis man overtræder virksomhedens
taushedspligt. og dagbøde der tilsvarer en månedsløn pr. måned
hvis der har været en overtrædelse iht. NDA aftalen du har undertegnet.

En NDA indeholder en aftale mellem dig og arbejdsstedet
der i almindelighed pålægger dig tavshedspligt mht. de ting der
sker i bedriften, projektet, kunder, samarbejdspartnere,
interne affærer, din og andre ansattes løn etc.

En sådan aftale er ganske almindelig og det er kun for at beskytte
bedriften mod lekager, f.eks hvis I er igang med at udvikle et
spilkoncept og du er en "pirat" der tager kopier af bedriftens
nyudviklede software...skal dette jo ikke være uden
konsekvencer, så derfor sikrer de fledste firmaer sig med en NDA
som iøvrig sjældent bliver anvendt medmindre overtrædelsen er af
en sådan karakter at der nærmest ikke kan være nogen tvivl om det
der har sket, så du har som regel intet at frygte med at undertegne
en sådan NDA medmindre du rent faktisk HAR en skjult dagsorden.

Det kan godt betale sig at betale en advokat 1-2 timers løn for
at få advokaten til at gennemlæse NDA'en og evnt. foretage
ændringsforslag dersom disse er urimelige - for at være helt på
den sikre side.

Kontrakten

En kontrakt skal være til begges fordel i et ansættelsesforhold,
arbejdsgiveren tænker som regel på sit eget firma så det er bedst
for dig selv at du gennemlæser denne godt og grundig.

Etpar faldgruber du skal være opmærksom på, speciel mht. knapt
så erfarne firmaer:

- Udgifter Sørg for at få på det rene hvem der dækker transport, rejseudgifter
software licenser, telefon etc. Det er nemlig ikke helt udsædvanlig
at firmaet pålægger dig at dække alle sådanne udgifter - specielt
hvis du indgår en projektaftale hvor du dækker et aftalt område,
dette er oftest urimelig - så sørg for at firmaet dækker disse
udgifter.

- Hvem ejer hvad? Hvis du medbringer eget udstyr og måske mangler
kvittering på nogle af delene, sørg for at der tydelig fremgår i
kontrakten om du benytter firmaet eller eget udstyr. Benytter du
eget udstyr er det naturlig at firmaet betaler en "leje" som du
aftaler med dem. Hvis firmaet lukker og slukker - er der ingen
nåde hvis du ikke kan fremvise kvitteringer på det du ejer og bruger
i bedriften!

- Overtid: Medmindre du er villig til at arbejde for peanuts og overtid helt
på din regning så få evnt. overtidsaftale med i kontrakten, mange
aftaler blot alm. arbejdstid - og så bliver du sat til at arbejde
overtid hver dag, tit dobbelt så meget som din arb. tid - og bliver
lovet guld og grønne skover og en fantastisk fremtid i firmaet hvis
du yder det som "resten af familien" yder. Call bullshit - og få
alt på skrift, hvis du bliver truet med at de finder nogle andre
så er det kun slavearbejdere de er på jagt efter, løb så væk eller
gør regning med at blive udnyttet til sidste dråbe. Alt skal ned
på papir!

- Afspasering: Lad være med at indgå en aftale med at afspasere
for den tid du arbejder overtid medmindre firmaet er af reel
størrelse. De fledste småfirmaer har "altid" behov for ekstra
arbejdskraft og sjældent "råd" til at hyre ind ekstra hjælp
derfor kan du vinke farvel til løftet om at få afspasere, som
regel får du at vide de ikke har tid lige i øjeblikket og der nok
skal komme en tid hvor du kan få afspaseret, dette vil IKKE ske
fordi små firmaer er i rivende vækst og hvis du ikke har en solid
aftale om overtidsløn - vil blive udnyttet til mindste dråbe
uden skrupler. Så få hellere en solid overtidsaftale i havn og
afstå fra en afspaseringsordning.

- Forsikring af eget udstyr. Vær klar over at dersom du vælger
at benytte dit eget udstyr til opgaven ude hos klienten ikke
nødvendigvis er forsikret, spørg dit firma om hvem der har ansvaret
for forsikringen da de som regel kan få dette med i firmaets
eksisterende ordning, hvis ikke - kan du faktisk risikere at
forsikringen ikke vil dække dit udstyr ved evnt. tyverisager o.l.
Få dette afklaret med BÅDE dit eget forsikringsselskab og firmaet.

- Ansvar for filer & materiale etc. Det er surt hvis firmaet kommer
til dig 3 måneder senere og forlanger en eller anden fil du ikke
har formået at tage backup af til bedriften, så få med i kontrakten
at du holdes ansvarsfri for alle filer og programmer bedriften
måtte eje, og at firmaet accepterer at du ikke beholder en backup
eller lignende for de arb. filer i har arbejdet med i perioden.

Omkring skat.
Det er ikke kun firmaer der har en skattefordel og kan trække en masse kroner fra på regnskabet. Det kan privatpersoner også.
I rubrik 53 på selvangivelsen "Øvrige lønmodtagerudgifter", kan man trække udgifter relateret til jobbet fra. Du skal dog have en beviselig indkomst der retfærdiggør disse fradrag. Så det nytter ikke at have freelanceopgaver for 2000,- og så trække 50.000 kroner fra til en renderfarm. Du skal kunne dokumentere og argumentere for dette, hvis du bliver indkaldt til "torskegilde".

- men ellers kan du trække internet, webhotel, domæne, hardware, software (ikke spil), medier, blæk, papir, kontorartikler - m.m. fra. Budnlinien på 5000,- skal trækkes fra det samlede beløb, men derefter kan du opgive det resterende beløb.
Vær opmærksom på, at der er en forfaldstid på 3 år - så du kan altså blive indkaldt 3 år efter du har opgivet den pågældende skat.
Og du skal naturligvis gemme alle dine kvitteringer.- jeg lader den stå lidt. Min plan er at få lavet en god sticky, så jeg vil meget gerne have feedback specielt fra moderatorer og aktive freelancere - også de af jer der just har gjort jeres førte erfaringer.
Hvis i har gode/nyttige links (f.eks. til læsestof om freelancing, kontrakter, fælder, m.m.) må også gerne poste dem.
Meningen med denne tråd (og den forhåbentligt efterfølgende sticky) er at få en god tone i, og afvikling af, jobopslag.
Jeg vil med tiden liste nogle pro´s og con´s i forbindelse med forskellige former for aflønning (mht. firma vs. privat - i fht. a-kasse m.m.)

Cheers

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda

Edited by - Nick Jensen on 29/03/2006 11:54:28

Christoffer Andersen
Moderator


Denmark
7795 Posts

Posted - 28/03/2006 :  22:43:23  Show Profile  Visit Christoffer Andersen's Homepage  Click to see Christoffer Andersen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Godt initiativ.
Jeg har et link her, der hedder "top 10 lies told to naive artists and designers". Synes egentlig den er meget god.
http://www.paintercreativity.com/articles/top-10-lies.html

Doffer

Private Blog
Animation Study
Deep short film
Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 28/03/2006 :  22:47:30  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Good one, Doffer. Jeg tror endda nok det var mig selv der postede den i sin tid. Godt at se du har bookmarked den

- jeg opdaterer mit første indlæg, så man ikke skal trawle gennem en længere tråd for at få overblik.

Cheers

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda
Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 29/03/2006 :  07:56:33  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Opdateret med blurp omkring aflønning og skat.

Mangler der noget - er der spørgsmål - eller har jeg formuleret mig dårligt?
Lad mig endelig høre.

Cheers

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda
Go to Top of Page

Tommy Helgevold
Medlem


Denmark
5522 Posts

Posted - 29/03/2006 :  08:27:20  Show Profile  Visit Tommy Helgevold's Homepage  Reply with Quote
Et tip til lønafregning - Projektansættelse:

Man kan også blive ansat på projektbasis hvis freelancer
opgaven er af den lange sort, jeg havde selv valget på et tidspunkt
om at starte op selvstændig eller blive ansat for en kortere
periode. Told & skat er meget hjælpsomme når det gælder information
og efter 2 timers samtale med dem kom vi frem til at jeg skulle
foreslå projektansættelse hos bedriften istedet for at starte som
selvstændig. Bedrifterne får også meget ud af dette da det tit
betyr at man arbejder i selve bedriften og er tæt på opgaven og
miljøet der afspejler opgaven.

Projektansættelse frigør firmaet for forpligtelse til at ansætte
freelanceren og man kan give slip på medarbejderen uden bøvl
eller risiko med systemet bagefter. Man kan vissnok blive
ansat max 2 gange i samme firma i løbet før man er nødt til at
overgå til fast ansættelse. Desuden gælder der specielle regler
for feriepenge når man er på projektansættelse, f.eks er man
ikke automatisk berettiget feriepenge da disse kan være en del
af lønnen.

Projektansættelse giver den fordel for freelanceren at være med
i lønmodtagernes garantifond, dvs. hvis firmaet pludselig går
under lige i ens projektperiode - vil lønmodtagernes garantifond
udbetale løn. Plus man slipper for at regne moms & skat selv og
får løn udbetalt på alm. vilkår. Desuden optjener man timer der
er gyldige mht. dagpenge hvis man ikke er ansat med støtte fra
det offentlige. Disse skal ikke omregnes til timer, så du er
dækket ind for hver dag du arbejder.

Vær også klar over at projektansættelse i bedriften også betyder
at du er ansat på stort set alm. lønvilkår og bedriften kan således
forlange at du arbejder for alle timer selv om du arbejder på
akkord og bliver for tidlig færdig med opgaven, du kan også komme
til at arbejde med ting der ikke er relevant for opgaven og skal
være "mentalt" indstillet til dette.

NDA - Non Disclosure Agreement

Som freelancer bliver man tit mødt med en NDA der skal undertegnes.
Disse kan tit virke overvældende, specielt hvis man er helt ny
i branchen og ikke helt kan forstå hvorfor der kan komme en bøde
på op til 1 million kroner hvis man overtræder virksomhedens
taushedspligt. og dagbøde der tilsvarer en månedsløn pr. måned
hvis der har været en overtrædelse iht. NDA aftalen du har undertegnet.

En NDA indeholder en aftale mellem dig og arbejdsstedet
der i almindelighed pålægger dig tavshedspligt mht. de ting der
sker i bedriften, projektet, kunder, samarbejdspartnere,
interne affærer, din og andre ansattes løn etc.

En sådan aftale er ganske almindelig og det er kun for at beskytte
bedriften mod lekager, f.eks hvis I er igang med at udvikle et
spilkoncept og du er en "pirat" der tager kopier af bedriftens
nyudviklede software...skal dette jo ikke være uden
konsekvencer, så derfor sikrer de fledste firmaer sig med en NDA
som iøvrig sjældent bliver anvendt medmindre overtrædelsen er af
en sådan karakter at der nærmest ikke kan være nogen tvivl om det
der har sket, så du har som regel intet at frygte med at undertegne
en sådan NDA medmindre du rent faktisk HAR en skjult dagsorden.

Det kan godt betale sig at betale en advokat 1-2 timers løn for
at få advokaten til at gennemlæse NDA'en og evnt. foretage
ændringsforslag dersom disse er urimelige - for at være helt på
den sikre side.

Kontrakten

En kontrakt skal være til begges fordel i et ansættelsesforhold,
arbejdsgiveren tænker som regel på sit eget firma så det er bedst
for dig selv at du gennemlæser denne godt og grundig.

Etpar faldgruber du skal være opmærksom på, speciel mht. knapt
så erfarne firmaer:

- Udgifter Sørg for at få på det rene hvem der dækker transport, rejseudgifter
software licenser, telefon etc. Det er nemlig ikke helt udsædvanlig
at firmaet pålægger dig at dække alle sådanne udgifter - specielt
hvis du indgår en projektaftale hvor du dækker et aftalt område,
dette er oftest urimelig - så sørg for at firmaet dækker disse
udgifter.

- Hvem ejer hvad? Hvis du medbringer eget udstyr og måske mangler
kvittering på nogle af delene, sørg for at der tydelig fremgår i
kontrakten om du benytter firmaet eller eget udstyr. Benytter du
eget udstyr er det naturlig at firmaet betaler en "leje" som du
aftaler med dem. Hvis firmaet lukker og slukker - er der ingen
nåde hvis du ikke kan fremvise kvitteringer på det du ejer og bruger
i bedriften!

- Overtid: Medmindre du er villig til at arbejde for peanuts og overtid helt
på din regning så få evnt. overtidsaftale med i kontrakten, mange
aftaler blot alm. arbejdstid - og så bliver du sat til at arbejde
overtid hver dag, tit dobbelt så meget som din arb. tid - og bliver
lovet guld og grønne skover og en fantastisk fremtid i firmaet hvis
du yder det som "resten af familien" yder. Call bullshit - og få
alt på skrift, hvis du bliver truet med at de finder nogle andre
så er det kun slavearbejdere de er på jagt efter, løb så væk eller
gør regning med at blive udnyttet til sidste dråbe. Alt skal ned
på papir!

- Afspasering: Lad være med at indgå en aftale med at afspasere
for den tid du arbejder overtid medmindre firmaet er af reel
størrelse. De fledste småfirmaer har "altid" behov for ekstra
arbejdskraft og sjældent "råd" til at hyre ind ekstra hjælp
derfor kan du vinke farvel til løftet om at få afspasere, som
regel får du at vide de ikke har tid lige i øjeblikket og der nok
skal komme en tid hvor du kan få afspaseret, dette vil IKKE ske
fordi små firmaer er i rivende vækst og hvis du ikke har en solid
aftale om overtidsløn - vil blive udnyttet til mindste dråbe
uden skrupler. Så få hellere en solid overtidsaftale i havn og
afstå fra en afspaseringsordning.

- Forsikring af eget udstyr. Vær klar over at dersom du vælger
at benytte dit eget udstyr til opgaven ude hos klienten ikke
nødvendigvis er forsikret, spørg dit firma om hvem der har ansvaret
for forsikringen da de som regel kan få dette med i firmaets
eksisterende ordning, hvis ikke - kan du faktisk risikere at
forsikringen ikke vil dække dit udstyr ved evnt. tyverisager o.l.
Få dette afklaret med BÅDE dit eget forsikringsselskab og firmaet.

- Ansvar for filer & materiale etc. Det er surt hvis firmaet kommer
til dig 3 måneder senere og forlanger en eller anden fil du ikke
har formået at tage backup af til bedriften, så få med i kontrakten
at du holdes ansvarsfri for alle filer og programmer bedriften
måtte eje, og at firmaet accepterer at du ikke beholder en backup
eller lignende for de arb. filer i har arbejdet med i perioden.


HamsterKing.com - Grafik, Nyheder, Elektronik, Forums, Tutorials m.m

Edited by - Tommy Helgevold on 29/03/2006 09:06:06
Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 29/03/2006 :  09:16:41  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Good stuff, Tommy. Jeg sakser det lige ved lejlighed og sætter det ind ihovedindlægget.

Tak for bidraget.

*edit* Hermed sakset.

Cheers

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda

Edited by - Nick Jensen on 29/03/2006 09:56:01
Go to Top of Page

Kazah
Medlem


Denmark
877 Posts

Posted - 29/03/2006 :  11:46:57  Show Profile  Click to see Kazah's MSN Messenger address  Reply with Quote
Rigtigt rigtigt rigtigt lækkert at jer der har prøvet det før, gider tage jer tid til at fortælle os der snart skal ud i det, hvordan det virkeligt er.

Kan i ikke gøre tråden sticky?
Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 29/03/2006 :  11:56:39  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Done - jeg tror dog at vi på et tidspunkt skal have splittet den op i to - En til hvordan man forholder sig til jobopslag på 3dmaxer - og en "Guide til freelancing".

Cheers

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda
Go to Top of Page

Marc Falk
Medlem

Denmark
1058 Posts

Posted - 18/05/2006 :  08:08:43  Show Profile  Visit Marc Falk's Homepage  Click to see Marc Falk's MSN Messenger address  Reply with Quote
Super tråd!

Hygge!
Marc Falk
Blog: www.marcfalk.com
Go to Top of Page

Christoffer Andersen
Moderator


Denmark
7795 Posts

Posted - 18/05/2006 :  09:03:43  Show Profile  Visit Christoffer Andersen's Homepage  Click to see Christoffer Andersen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Jeg har et spørgsmål.
Håber det er ok jeg lige smider det her. Hvis ikke, så sig lige til.

Hvis man har lavet job for en kunde, det er accepteret og jobbet er for så vidt vel udført, så har jeg af og til været udsat for, at kunden spørger om han må få modellen og lege med.

Hvad mener i om det?
Det er jo ikke reelt modellen han har betalt for, men det færdige billede, men på den anden side, har kunden jo betalt for det, så på sin vis kan det jo været retfærdigt nok, at han gerne vil have
modellen.

Hvad mener I om det?
Ville I udlevere modellen/modellerne?
- Det er ikke en hel scene der er tale om, men mere "bare" modeller -

Doffer

Private Blog
Animation Study
Deep short film
Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 18/05/2006 :  09:40:42  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Klart nej.
Hvis kildematerialet skal udleveres ved projektets afslutning, skal dette være specificeret i kontrakten. Og så skal det koste en del mere.

Er der tale om en "generisk" model, noget hvardagsagtigt, kan du jo lige så godt sælge den på TurboSquid, eller bruge den i andre projekter og spare tiden der.
Men er der tale om en, for kunden, specifik model - noget som er unikt for det firma kunden ejer/repræsenterer, er det ok at beholde den, men ikke at videresælge den. Det bør dog også indgå i kontrakten (evt. NDA).

Hvis kunden udbeder sig modellen til at "lege med", er der (set med skeptiske øjne) en reel sandsynlighed for, at de blot vil have muligheden for at overgive modellen til anden arbejdskraft - at "shoppe" om den næste opgave.

Cheers


Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda
Go to Top of Page

Tue Kappel
Medlem

Denmark
3473 Posts

Posted - 18/05/2006 :  09:44:56  Show Profile  Send Tue Kappel an ICQ Message  Click to see Tue Kappel's MSN Messenger address  Reply with Quote
Det er et svært spørgsmål......som hovedprincip: Aldrig give stamfilerne fra dig. Det er dit arbejde, kunden har kun betalt for det han har bedt om: færdige renderinger.

Hvis det var en kunde jeg havde et godt forhold til, og stolede på, ville jeg måske give kunden en meget skrabet, lopoly version af modellerne. Køre en hård optimize på dem, rydde dem for texturer, og exportere dem som 3ds.

worst case scenario er jo, at kunden tager disse modeller, og giver dem til en anden; beder ham ændre lidt, trykke F9, og få det hele til den halve pris.
Eller dine modeller ligger på kundens server, så er der en medarbejder der tager dem med hjem, og næste gang ser du dem i en-elller-anden's portfolio

Som fotograf, udleverer du heller ikke dine negativer. Det er jo dit grundlag for at tjene mange penge på det samme fede billede, i fremtiden. Da jeg fotograferede, havde jeg én pris for kopier og en helt anden for originalerne. Har du solgt originalerne, kan du se billedet i French Vogue næste dag, og ikke gøre en skid ved det.
Men man kan skrive en eksklusivaftale, der binder en til at spørge kunden om lov til at bruge billederne i en anden sammenhæng. Den bør selvf. gå begge veje, så dit navn altid nævnes, når kunden bruger billederne igen.

Der er en masse juridisk fikumdik ved dette, som andre sikkert kan forklare bedre. Her i Norge hedder det "åndsophavsret"; du har lavet et "åndsverk" som ingen må tage fra dig. Kun kopier eller renderinger af samme.
Go to Top of Page

Christoffer Andersen
Moderator


Denmark
7795 Posts

Posted - 18/05/2006 :  11:49:48  Show Profile  Visit Christoffer Andersen's Homepage  Click to see Christoffer Andersen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Okay, tak for jeres mening.
Det er IKKE standartmodeller, men specielle modeller, lavet specielt efter kundes ønske.
Jeg har én gang gjort det, men da gav jeg dem også uden textures.

Doffer

Private Blog
Animation Study
Deep short film
Go to Top of Page

mastiff
Medlem


Denmark
1076 Posts

Posted - 19/05/2006 :  12:24:31  Show Profile  Reply with Quote
@Tue: Hvis dine billeder sådan på den måde fra den ene dag til den anden havnede i French Vogue og i den stil - så skulle du sq nok have holdt fast i den beskæftigelse

@Doffer: Det synes jeg ikke du behøver have noget svar på. Det er dig som udfører arbejdet og dig som kenderne kunderne = dig der bestemmer, hvad du vil og ikke vil.

Hvis du synes de har "fortjent" modellen, så giv dem den - hvis ikke, så lad være

Der er altså ikke "rigtigt" og "forkert" i den slags.

Mvh.

vruf - siger det nye freerider magasin:
mastiffen.smartlog.dk
Go to Top of Page

3d-empire
Medlem


Denmark
1853 Posts

Posted - 19/05/2006 :  23:21:20  Show Profile  Visit 3d-empire's Homepage  Click to see 3d-empire's MSN Messenger address  Reply with Quote
yep!

Der sendes ingen Modeller, lysopsætninger, textures eller noget som helst, der kan gøre at andre bare bruger ens forarbejde til et eller andet og siger at der er deres arbejde..

Kun billeder, Animationer, Præsentationer osv,.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Luke, at that speed, are you sure you will be able to pull out in time??
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- www.3d-empire.dk -- www.conform.dk -- www.dannyfalch.dk ---------- Danny Falch
Go to Top of Page

Christoffer Andersen
Moderator


Denmark
7795 Posts

Posted - 20/05/2006 :  14:55:45  Show Profile  Visit Christoffer Andersen's Homepage  Click to see Christoffer Andersen's MSN Messenger address  Reply with Quote
cool, tak skal i have for at dele jeres erfaringer.

Doffer

Private Blog
Animation Study
Deep short film
Go to Top of Page

Christian Foss
Medlem

Denmark
1033 Posts

Posted - 20/05/2006 :  16:36:41  Show Profile  Visit Christian Foss's Homepage  Click to see Christian Foss's MSN Messenger address  Reply with Quote
Top fed tråd!
Lækkert at i deler erfaringer og gode råd! Det kan man kun få for lidt af her i livet..

Terrified... mortified... petrified... stupefied by you.
John Nash // Beautiful Mind

[ wParty.dk ]
Go to Top of Page

TomBlack
Medlem


Denmark
6 Posts

Posted - 22/01/2012 :  19:31:21  Show Profile  Visit TomBlack's Homepage  Reply with Quote
Mest professionelle forum post jeg længe har læst hold da op!

Her er mine hjemmesider som jeg selv har bygget :) http://www.flyttefirmaet.dk & http://www.flytte.dk & http://www.flytteforretninger.dk & http://www.lager.dk & http://www.flyttebil.dk tager gerne imod ris og ros :)
Go to Top of Page

Tue Kappel
Medlem

Denmark
3473 Posts

Posted - 29/01/2012 :  22:09:17  Show Profile  Send Tue Kappel an ICQ Message  Click to see Tue Kappel's MSN Messenger address  Reply with Quote
http://vimeo.com/22053820

Go to Top of Page

Nick Jensen
Moderator


Denmark
6690 Posts

Posted - 31/01/2012 :  10:40:07  Show Profile  Visit Nick Jensen's Homepage  Click to see Nick Jensen's MSN Messenger address  Reply with Quote
Hold da op - blast from the past-tråd :D

- dagpengereglerne er jo ændret cirka 241 gange siden indlægget blev oprettet (eller opdateret sidst), så jeg er bange for at de ikke helt gælder mere...

- men jeg retter gerne ind og opdaterer indlægget, hvis der er nogen der kan bidrage med mere fyldestgørende og up-to-date regler.

Nick B. Jensen a.k.a. HateTank
---- P o l y g o n P i m p ----
PolygoN PooP|hatetank.dk
-------------------------------------
"No! No try! Do, or do not.
There is no try."
- Yoda
Go to Top of Page
   Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
3DMaxer.dk © 2000-2008 3DMaxer.dk Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000
© 2000-2011 3DMaxer.dk | [email protected]